Novák Lászlóné Hajdu Sándor

MATEMATIKA 4. GYAKORLÓ;Általános iskola 4. osztály - CA 0502

Szerzők:Hajdu Sándor, Novák Lászlóné;Scherlein MártaA 3. és a 4. osztályos tankönyv két változatban kapható. Igény szerint lehet választani a kétkötetes és az egykötetes változat közül. A kétkötetes változatban - az elsős és másodikos tankönyvekhez hasonlóan - a tankönyv és a gyakorló egybekötve jelenik meg. Az egykötetes tankönyvben az új anyagrész feldolgozása található, a gyakorlófeladatok összességét külön könyv, a Gyakorló tartalmazza. A két könyv szerves egységet alkot, a tankönyv oldalszám szerint utal a Gyakorlóban található, az adott témához kapcsolódó feladatokra. Ez a felépítési mód nagyban segíti a pedagógusok óraszervezését, a differenciálást, valamint a tanulók otthoni felkészülését. A Gyakorló feladatait jól használhatják a más tankönyvekből tanítók is a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására.A harmadikos tankönyv szervesen kapcsolódik a 2. osztályos tankönyvhöz. A tananyag koncentrikusan épül fel, az előző évi anyag ismétlésére bőven szán időt, de már egy bővebb számkörben történik a hiányosságok pótlása, a tanultak elmélyítése. Korán bevezeti az új anyagot, az írásbeli összeadást és kivonást, így időt hagy a sokoldalú begyakorlásra.Nagy hangsúlyt kapnak a szöveges feladatok különböző fajtái, s ezzel a matematikai gondolkodás mellett az olvasás-szövegértés fejlesztése is.A függvényeket, sorozatokat eszközként mutatja be mint az összefüggések lejegyzésének, rögzítésének módját. Az átdolgozott 4. osztályos tankönyv megtartja a tananyag jól bevált, eddigi felépítési módját. Az anyagrészek csoportosítása továbbra is kellő időt biztosít az írásbeli műveletek: a kétjegyűvel való szorzás és osztás begyakorlására.Minden témakör ismételten foglalkozik a matematika gyakorlati alkalmazásával, a szövegértelmező képesség fejlesztésével.A tananyag didaktikai feldolgozásának módja organikusan készíti elő a felső tagozatos módszereket.A 3. osztályos könyvhöz hasonlóan tipográfiailag jelöli a feladatok háromféle szintbe sorolását, ezzel is segítve a tananyag megfelelő differenciálását.Új vonás a lap szélén megjelenő szürke sáv. Ez jelzi azokat a kerettantervi minimumszinten túlmutató anyagrészeket, amelyekből az osztály tehetségének, a helyi tantervnek, illetve saját értékrendjüknek megfelelően válogathatnak a heti 3-nál több órában tanítók.A Gyakorlóban megtalálhatók mindazok a feladatok, amelyek szükségesek az alapműveletek algoritmusának elsajátításához és begyakorlásához, a számolási készség fejlesztéséhez. A tankönyv és a gyakorló bőséges feladatválasztéka lehetővé teszi az igény szerinti válogatást.A 3. és a 4. osztály számára készült Felmérő feladatsorok A és B változata felmérő és tájékozódó felméréseket tartalmaz, figyelembe véve az adott osztály követelményeit. A lapok formai beosztása új feladatok beépítésére is lehetőséget ad.A C és a D változat az A és B változattal analóg, nehézségi fokuk megegyezik. Ezeket csak iskolák rendelhetik meg, így valóban használhatók minősítő értékelésre.A Matematika 3-4. Feladatgyűjtemény tehetséggondozó feladatrendszereket tartalmazó kiadvány, amely felkészíti a tanulókat a "komolyabb" matematikai teljesítményekre. Elvezet a nyolcosztályos gimnázium követelményeinek megfelelő rugalmas, kreatív, fegyelmezett problémamegoldó gondolkodáshoz. Ez a feladatgyűjtemény az órai differenciáláshoz, a szakköri munkához kíván segítséget adni. Témaköreiben, feladataiban kapcsolódik a 3. és a 4. osztályos tananyag feladataihoz, de azon túlmutatva, annál mélyebben dolgozza fel azokat. Alkalmas arra is, hogy feladatait a tanulók önállóan dolgozzák fel, mivel a megoldások is megtalálhatók a könyvben.A 3-5. osztályig használható Eszköztár olyan modellek előállítását teszi lehetővé, amelyek elkészítésével és felhasználásával - játékos formában - matematikai alapismereteket szerezhetnek a tanulók. A tervrajzok és a közölt utasítások alapján a gyermekek a matematikai és térmértani ismeretek gyakorlására különféle eszközöket készíthetnek (helyiérték-táblázatot, számkártyákat, mértani testeket). A szerzők igazodtak a Matematika 3., 4., 5. osztályos tankönyvek eszközigényéhez. Novák Lászlóné Hajdu Sándor: MATEMATIKA 4. GYAKORLÓ;Általános iskola 4. osztály - CA 0502 könyv ára: 1216 Ft.

További információk: MATEMATIKA 4. GYAKORLÓ;Általános iskola 4. osztály - CA 0502 Könyv

Aranykártya:10 pont
Szerző:Novák Lászlóné Hajdu Sándor
Kiadó:Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:2004
Oldalszám:216
Kötés módja:papír / puha kötés
ISBN:9789631624847


1 216 Ft
Eredeti ár: 1 280 Ft
Kedvezmény5%(64 Ft)
 
Kosárban: db
kosárba
 
Polcon: nincs
polcra
Szállítás:
Előreláthatóan egy héten belül szállítjuk ezt a terméket. Előfordulhat azonban olyan eset, hogy a termék beszerzése a nagykereskedőtől ennél hosszabb időt vesz igénybe, vagy az is lehet, hogy most pillanatnyilag nincs éppen raktáron és így rendelését nem tudjuk most teljesíteni. A rendelés leadását követően megnézzük, hogy nagykereskedő tudja-e jelenleg szállítani ezt a terméket és erről pontos tájékoztatást adunk az Ön számára e-mail-ben.